Duchowa Adopcja Małżeństwa w kryzysie...

...czyli gdy chcecie pomóc.

Dzisiejszy świat wręcz krzyczy o konieczność modlitwy za Rodziny, których podstawą są Małżonkowie. Może zdążyliście już wielokrotnie zadawać sobie pytanie „co możemy zrobić?”, „jak pomóc?”. Odpowiedź jest prosta: DAM, czyli…

D dam, to co mam najlepszego,

A a mam…

M – modlitwę

Jak to zrobić? 

Poprzez kliknięcie na przycisk „DAM MODLITWĘ” wyrażacie wolę rozpoczęcia codziennej lub jednorazowej modlitwy za jedno, konkretne Małżeństwo.


Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham.

Ks. Jer. 29:12

Jak długo mam się modlić?

To od Was zależy, przez jaki okres zdecydujecie się praktykować modlitwę i wyrzeczenie.

W zależności od możliwości możecie wybrać, na którym poziomie chcecie/możecie wspomóc Małżonków:

Przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru poziomu pomocy zachęcamy do rozważnego podjęcia zobowiązania


Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, 

który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

 Ewangelia wg św. Mateusza 18:19–20

Jaką modlitwę odmawiać?

Możesz skorzystać z Twojej ulubionej formy modlitwy (różaniec, koronka, litania, tzw. „pompejanka”, itp.)  LUB  skorzystać z zaproponowanych przez nas w zakładce MODLITWY.

Poza modlitwą zachęcamy Was do zamówienia i uczestnictwa we Mszy/Mszach Św. w intencji „Waszych” Małżonków oraz do podjęcia jakiegoś wyrzeczenia (post, rezygnacja z czegoś, co będzie dla Was formą umartwienia, np. rezygnacja z wyjścia do kina lub inne). 


Pościliśmy więc i prosiliśmy o to naszego Boga. A on nas wysłuchał.

Księga Ezdrasza 8:23

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, napisz do nas

dam.modlitwe@gmail.com