Modlitwy

"Jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny"

św. Jan Paweł II

Modlitwy w intencji Małżeństw

Codzienna modlitwa w intencji Małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby Małżeństwo   < tu, wstaw Ich imiona>   , za które się modlę, obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj ich urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w tym Małżeństwie objawiała się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Niech Małżonkowie i ich dzieci – ciągle na nowo – Tobie i Twojej Matce zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarzaj wszystkich Małżonków miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, chroń wszystkie Małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Amen.


Modlitwy dla Małżonków

Modlitwa Małżonków w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam(y) się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie Małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(-ną), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(-ną) do końca. Amen.


Modlitwa o pojednanie w naszym Małżeństwie za wstawiennictwem św. Józefa

 

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych.

Dlatego proszę Cię o:
– dar szczerej rozmowy,
– „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
– odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
– wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym Małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.

Święty Józefie, sprawiedliwy Mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym Małżeństwem. Powierzam Ci również inne Małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności.
Proszę – módl się za nami wszystkimi!
Amen. 

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 

(do prywatnego odmawiania)


Modlitwa Małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Kochany Ojcze!

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia Małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludz­kiej niemocy i egoizmu posłałeś na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przy­wrócił nam dar miłości. Odtąd Małżonkowie mają moc do realizowania miłości mał­żeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze Małżeństwo miłością.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze Małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, święci mał­żonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze Małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, odda­lenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym Małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście Małżeńskie i rodzinne. Amen.

Błogosławiona Elżbieto Canori Moro, patronko zdradzonych, porzuconych i cierpiących z powodu Współmałżonka, módl się za nami!


Nowenna mp3, czyli 9 dni modlitwy o pojednanie Małżeństwa w kryzysie
- wersja dla Małżonków