FAQ

Czy mogę sam(a) zgłosić nasze Małżeństwo?

Jak najbardziej. Na mocy sakramentu, którego sobie udzieliliście, stanowicie jedno, a więc kiedy Ty się zgłaszasz, to tak jakbyście zgłaszali się razem.

Czy mogę zgłosić zaprzyjaźnione Małżeństwo do inicjatywy DAM?

Przyjęliśmy zasadę, że Małżonkowie (lub ew. jedno z Małżonków) muszą się do nas zgłosić osobiście i poprosić o modlitwę. Po pierwsze, to b. ważne, aby Małżonkowie chcieli sami zawalczyć o swoje Małżeństwo. Po drugie, każdy z nas, zna w swoim środowisku conajmniej kilka Małżeństw w kryzysie. Nasza inicjatywa nie jest w stanie na obecny moment pomóc realnie wszystkim Małżonkom, których zgłaszacie do nas po kilka, czy nawet kilkanaście. Prosimy o zrozumienie, uszanowanie naszej decyzji i nie zgłaszanie innego Małżeństwa, niż Wasze osobiste. Zęchęcamy natomiast, do polecenia strony DAM zaprzyjaźnionemu Małżeństwu czy osobom w rodzinie, które takiej modlitwy potrzebują. Dziękujemy.

Czy można prosić o modlitwę za jedno z Małżonków?

Nie. Zgłaszamy Małżeństwo. Nawet jeśli mogłoby się wydawać, że jedno z Małżonków „ma problem”, choruje całe Małżeństwo. Ponadto wtedy właśnie oboje potrzebujecie wsparcia.

Czy możemy dołączyć intencję za przypisanych" nam Małżonków do innych intencji, które polecamy w naszej codziennej małżeńskiej modlitwie?

Zachęcamy, aby tego nie robić. Jeśli się podejmujecie zobowiązania dotyczącego adopcji, to powinien być też konkret w jego realizacji. Nie może stać się jedną z wielu intencji. Dlatego polecamy przy kilku zobowiązaniach modlitewnych, których się podjęliście, o dołączenie choć jednej krótkiej, ale codziennej modlitwy przeznaczonej tylko za wybranych dla Was do adopcji Małżonków (zajrzyjcie do zakładki modlitwy"). Ponadto zachęcamy do jak najczęstszego udziału w Eucharystii w Ich intencji oraz podjęcie się jakiegoś wyrzeczenia (patrz: zakładka duchowa adopcja małżeństw").

Czy modlicie się za pary niesakramentalne?

Przyjęliśmy taką zasadę, że nie kontrolujemy zgłoszeń. Nie wiemy, jaka jest Wasza konkretna sytuacja przed Bogiem. Tak więc, jeśli się zgłosicie, to będziemy się za Was modlić o to, aby w Waszym życiu i każdego zgłoszonego tu Małżeństwa wypełniała się Wola Boża.

Czy mogę się modlić w pojedynkę za Małżeństwo?

Z założenia DAM to w pierwszej kolejności modlitwa dwojga Małżonków za konkretne Małżeństwo, ale przyjęliśmy zasadę, że pojedyncze osoby będą w tym projekcie cenne jako wstawiennicy, czyli Ci, którzy będą wsparciem modlitewnym dla obu par. Zarówno tych, którzy proszą o modlitwę, jak i tych, którzy się modlą. W końcu, jak sam Pan mówi: gdzie dwóch lub trzech zgodnie o coś prosić będzie, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec" (Mt. 18:19-20). A zatem, jak sam(a) widzisz, Twoja osoba jest niezbędna dla tego dzieła.

Co to znaczy, że jestem wstawiennikiem w modlitwie? 

Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest pierwszym wstawiennikiem i pragnie włączyć nas w swoje dzieło jako aktywnych współwstawienników. Modlitwa wstawiennicza wynika stąd, że wszyscy należymy do Kościoła, wspólnoty uczniów Chrystusa. Wstawianie się za innymi wpierw oznacza powierzenie ich Panu Jezusowi czy Bogu wprost. W pewnym sensie można by powiedzieć, że Kościół jest wspólnotą terapeutyczną, wspólnotą osób wzajemnie sobie pomagających w uzdrawianiu. Pisał o tym np. św. Jakub:

16 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).

A zatem, wstawiennik pełni - w naszej Duchowej Adopcji Małżeństw - niezwykle ważną rolę, ponieważ modli się za Małżeństwo w kryzysie, a także modli się osłonowo (dowolna forma modlitwy) za Małżeństwo ofiarowujące modlitwę.

Dostałem maila z informacją, że moja prośba o adopcję duchową małżeństwa została przyjęta. Kiedy będę wiedział że ktoś się  już modli za moje małżeństwo?

 Prosimy oczekiwać  kolejnego maila z informacją o dacie rozpoczynającej się za Was modlitwy. W mailu otrzymacie również imiona Małżonków, którzy się  za Was modlą oraz imię Wstawiennika. Natomiast w związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń, prosimy o cierpliwość, ponieważ czas oczekiwania może się wydłużyć nawet do 2 miesięcy. Ważnym jest, aby zaglądać do SPAMu, ponieważ tam trafia niestety część naszych maili. Do czasu oficjalnego rozpoczęcia Duchowej Adopcji Waszego Małżeństwa - a od momentu Waszego zgłoszenia - już się za Was modlimy, z całym Zespołem DAM.

Na początku tygodnia składałam formularz DAM MODLITWĘ. Według informacji, na maila miały przyjść dane Małżeństwa, ale nic nie dostałam.

 Mogą być dwie możliwe sytuacje: po pierwsze, mail trafił  do SPAMu.  Po drugie, w zależności od okresu, otrzymujemy bardzo dużą  ilość zgłoszeń, dlatego prosimy o cierpliwość. Jeśli do 3 tygodni nikt się do Państwa nie odezwie, wówczas prosimy o kontakt drogą mailową w celu wyjaśnienia sytuacji. 

Czy Małżonkowie, którzy się modlą oraz Wstawiennik są wybierani losowo?

 Tak.