Kontakt

UWAGA, poniższy adres mailowy NIE SŁUŻY do zapisów modlitewnych!

Zapisów na modlitwę, dokonujemy tylko i wyłącznie poprzez przyciski w zakładkach:

"Duchowa Adopcja Małżeństw" oraz "Prosimy o modlitwę".

Poniższy mail służy do kontaktu dla Kapłanów, Wspólnot, Mediów.

YouTubeFacebookInstagram